Stenfors

Här har varit järnbruk sedan 1600-talet och är nu ett smultronställe utmed Bräkneån. Ett vackert ställe att dricka sitt eftermiddagskaffe på. En kulturstig finns snitslad med pilar och informationstavlor.

 

"Vid Bräkneån strax söder om Tingsryd finns omfattande lämningar efter en av Smålands många järnbruk. Bruket grundades 1680, men låg längre norrut och kallades Ekefors.

Redan 1693 flyttades stångjärnshammaren söderut till gården Bräken vid den plats där Bräkneån rinner ut ur sjön Tiken. En knipphammare anlades ytterligare någon kilometer söderut vid ån, vid Djuramåla. Redan på 1730-talet flyttades dock även den till Bräken. Malmen till bruket kom från de intilliggande sjöarna. För kolet som behövdes för driften svarade invånarna i kringliggande byar och gårdar. 1748 godkände Bergskollegium att bruket bytte namn till Stenfors. Namnet Bräken hade fått dåligt rykte bland annat eftersom namnet Bräken associerade till "bräckt", dvs dåligt järn. 1856 uppfördes en ny stångjärnshammare där verksamhet bedrevs fram till dess att järnbruket lades ned 1897. Istället etablerades en trävarufabrik på platsen. Den gamla knipphammaren hade redan 1863 omvandlats till en mekanisk verkstad med gjuteri. Här upphörde driften 1906.

Idag är Stenfors ett övergivet industrilandskap vid Bräkneån. Här finns ett stort antal ruiner från brukets olika verksamheter, både smedjor, andra verkstäder och förrådsbyggnader. Vid forsen ligger resterna efter den gamla hammarsmedjan. Här finns även rester efter brukets sista industri, en sk "bobinfabrik". Där man tillverkade trådrullar mellan åren 1893-98. I skogarna runt Stenfors hittas mängder med kolbottnar där allt det träkol som behövdes för brukets drift framställdes. De olika delarna av bruket är skyltade och i området finns en kulturstig. På den kan man vandra genom skogsmarker med lämningar av mänskliga aktiviteter de senaste 500 åren." (Information sammanställd av Smålands museum)

 

Vägvisning: Kör väg 27, 6 kilometer söderut från Tingsryd- sväng mot Stenfors.

Klicka på knappen "Stenfors broschyr" för att ladda ner och skriva ut broschyren över vandringsleden.