Tingsås Hembygdsförening

Vi är en förening som gärna vill ha aktiva medlemmar. Därför har vi arbetskvällar vår och höst då vi sysslar med praktiska arbeten i hembygdsgården. Det finns mycket att göra med både trädgård och samlingar. Här finns arbete för den som gillar att städa eller sy, skriva, sortera,putsa, kllistra,hugga ved, räfsa, måla, reparera eller identifiera människor på gamla foton. Under tiden finns det plats för prat, skratt och trivsel, då det är dags för kaffe så är det endast trivsel och glad samvaro som gäller. En och annan idé gällande hembygdsföreningen får gärna kläckas då. 

Föreningen samlar också på minnen från människor som bott i socknen. Jag minns en gång en man som satt i hembygdsgården och berättade om sin far. De var en stor familj på ett mycket litet jordbruk. Fadern fick ge sig ut på andra arbeten för att försörja familjen. När han var rallare uppe i Norrland fick han båda benen avklippta av tåget. Detta hindrade inte honom att försöka försörja familjen. Han tog sig varje år till betorna i Skåne och låg där och gallrade. Endast det året han blev rånad på hemvägen fick barnen ut och tigga. Sonen skänkte föreningen en målat porträtt av sin far. Målningen var gjord av en fattig målare i Tingsås som fattat sympati för denne kämpande man. Vill Du se denna målning så är Du välkommen till vår Hembygdsgård.


Skänk en minnesgåva och
värna svenskt kulturarv.


I Sverige finns omkring 1900 hembygdsföreningar som arbetar
ideellt på lokalt plan. En minnesgåva till en hembygdsförening är
ett sätt hedra den plats där en människa har bott och verkat. En
penninggåva är också ett välkommet stöd för arbetet att bevara det
lokala kulturarvet för framtiden.
Vi i Tingsås Hembygdsförening arbetar med att bl.a bevara
föremål och byggnader som vittnar om den lokala kulturhistorien.
Kontakta oss gärna om du vill skänka ärvda föremål,
arkivhandlingar eller annat av kulturhistorisk vikt i samband med
dödsfall. Vi tar tacksamt emot ekonomiskt bidrag till vår
verksamhet.

Välkommen att kontakta oss
Tingsås Hembygdsförening
c/o Brita Carlsson, kassör
Kroksjöbo Askelyckan
362 91 Tingsryd
070 620 95 07
Bankgiro: 218-7649
Swichnummer: 12344548 98