Filmer som spelas in av hembygdsföreningen, eller om någon vill dela med sig av vad man har hemma, kommer att läggas upp här.

1. Tryck på pilen i filmrutan för att starta filmen.
2. Tryck på fyrkanten i rutans nedre högra hörn för att få fullskärmsvisning.

Den 18/7 2019 var Åke Eriksson på Hembygdsgården och berättade om sig själv och andra Tingsrydsbor.

Den 25/7 2019 var Per-Axel Tobiasson på Hembygdsgården och berättade om sitt arbete som polis i Tingsryd.

1974 gick dr. Stig Klingberg i pension och Brita Olsson filmade den sista dagen.
Dr. Klingberg var Tingsryds sjukstuga trogen i 25 år, dag som natt.
Brita berättar till filmen.

Filmen är från furst Nicolas Barclay de Tolly Weymarns och hans hustru, redardottern Sonja Ingelssons tid på Stenfors (1937 – 1958), en tid fylld av fester, upptåg och överdåd. Filmen har kommit i hembygdsföreningens ägor genom en brorson till Sonja Ingelsson och den är inspelad 1950. Arnold Johansson har skrivit om fursten i två artiklar om Stenfors, 1959 och 1975.