Författarregister fram till 2011 års årsskrift

Aldén, Lars & Englander, Bo; När blixten slog ner i Tingsås kyrka m.fl. minnesbilder 11: 8-9

Aldén, Lars; Millenniefirandet i Tingsås 01:5
Aldén, Lars; På tröskeln till ett nytt årtusende /historia och framåtblick/ 99:56-61
Aldén, Lars; Tingsås församlingshem /om renoveringen/ 01:7-9
Aldén, Lars; Tingsås kyrka 150 år 05:19-22
Aldén, Lars; Tjugo välsignade år i Tingsås 11: 19-21
Alstam, Claes-Göran; Lövet 11: 114
Alstam, Claes-Göran; Storkräftan 05:65-71
Andersson, Hans Uno; Dackeskolans om- och tillbyggnad 05:15
Andersson, Lena; TGT 25 år 03:114-117
Andersson, Lillemor; Föremål berättar (kaffekanna) 11: 138
Andersson, Lizzie & Fransson, Bengt; "Det är sanningen"; ("Kalle på Stenfors") 09: 108-109
Andersson, Rune m.fl.; Kungabesöket september 1975 (välkomsttal) 11: 23-32
Ardö, Elisabeth; Barnen på apoteket 07:84-91
Arvidsson, Maria; Ett äventyr på Island /Tjejer som vågar/ 09:73-76
Belohorka Birgitta & Billman, Hans; Skolinspektören 95:54-56
Bergman, Sten; Från kapellag till storkommun 59:16-18
Bergström Carlsson, Sonja - se Nolin, Maj-Brit 05:37-44
Berndtsson, Harley; Tingsryds Trafikskola 11: 76-77
Billman, Hans & Belohorka Birgitta; Skolinspektören 95:54-56
Billman, Hans & Nilsson, John (foto); Börjes och bondekulturen 07:21-33
Billman, Hans m.fl. Kungabesöket september 1975 11: 23-32
Billman, Hans; 1000 år i Tingsryd 01:5-6
Billman, Hans; 30 år med Tingsryds konst- och hembygdsrunda 07:72-80
Billman, Hans; Altartavlan i Tingsås kyrka 100 år 87:48-57
Billman, Hans; Amerikaklubben 80 träffar under 20 år! 09:16-17
Billman, Hans; Bankrån i tätorten 09:20-21
Billman, Hans; Bokverket "Svenska gods och gårdar" 09:106-107
Billman, Hans; Bygdekrönika i årg. 2005-2011
Billman, Hans; Ett gammalt dokument från Tingsås /släkten Peter Paulsson, Ulfsryd 79:84-85
Billman, Hans; Ett ofrivilligt frisörbesök 05:103-104
Billman, Hans; Filmaren John Nilsson, ett vänporträtt 83:63-69
Billman, Hans; Hur Tingsryds kommun fick sitt vapen 97:34-41
Billman, Hans; Industriinventering, Jitech AB 09:147-151
Billman, Hans; Industriinventering, Tingsryds Möbelverkstad 05:140-143
Billman, Hans; Industriminnesinventering- Jonsa Vävtjänst 03:125-132
Billman, hans; Industriminnesinventering- Lars Göran Linder Aluminiumkanoter 03-118-124
Billman, Hans; Industriminnesinventering, Bröderna Nelsons Frö AB 05:135-139
Billman, Hans; Industriminnesinventering, Holtab AB, Tingsryd, 07:141-150
Billman, Hans; Kandidat Samuelsson / Några funderingar kring dikterna 03: 80-82, 86-88
Billman, Hans; Konst med vassa kanter 01:80-82
Billman, Hans; Konstnär i glesbygd 01:24-25
Billman, Hans; Kulturarbete – en nästan sann historia 11: 67-68
Billman, Hans; Register över torp och backstugor i Tingsås 03:156-182
Billman, Hans; Rivna hus och nya hus i Tingsryds tätort 07:7-16
Billman, Hans; Skomakaren som blev maratonlöpare 05:75-84
Billman, Hans; Spöken i Djuramåla – ett försök med runometer 89:179
Billman, Hans; Sven Jönssons födelsekalas 07:126-128
Billman, Hans; Tingsryds kommunbibliotek 81:137-144
Björgvik, Arne; Tingsryds damfotboll 97:78-88
Björngren, Johan; Beskrivning över Tingsås socken 1844 91:11-24
Blankenburg, Bernd; Gjuteri, skamfläck,kulturhus och skola 03: 5-7
Blomgren, Leif; Allmogejägarna 09:69-72
Blomgren, Leif; Son och son 11: 125-126
Bo i Knällsberg – se Johansson, Bo; En gammal bondes väderminnen 11: 37
Bojs, Eric; Konga härad /minnesramsa för socknarna/ 01:73
Bojs, Eric; Tingsryd jag minns /porträtt/ 73:5
Bojs, Eric; Tingsrydsporträtt /teckningar/ 75:41
Bolin, Gunnar; Två gamla gravhällar på Tingsås kyrkogård /släkten Bolin/ 01:28-32
Brita Carlsson & Johansson, Arnold; Grötfest i hembygdsgården (från kassettband) 11: 122-124
Bååth-Grape, Birgitta; Fiolen hörs i Grönadal /dikt om Axel Sjölander/ 99:62-65
Bååth-Grape, Birgitta; Handduken 95:77
Bååth-Grape, Birgitta; Tankar kring Midingsbygden / med teckningar av ff / 93:32-34
Bännstrand, Lennart, Wickenberg, Björn, Holm, Katarina, Lumparminnen 11: 56-66
Bännstrand, Lennart; Man skall inte jävlas med småpojkar 07:44-45
Bännstrand, Maria; En arbetsdag som överstyrman /Tjejer som vågar/ 09:76-80
Carlqvist, Åsa; På FN-uppdrag i Sydamerika /Tjejer som vågar/ 09:80-84
Carlsson, Brita & Fransson, Bengt; Berättelsen om Rasmus, Kai Ove Rasmussen 1910-72 11: 110-113
Carlsson, Brita & Friberg, Nanny; N. Fribergs recept på lingonmos, kringlor och bröd 11: 50-52
Carlsson, Brita; Amerikabreven och Kroksjöbo Södergård 1:4 09:138-146
Carlsson, Britta; "Hockeypremiär" på äldre dar 11: 92-93
Carlsson, Eric; På vandring i minnets värld 77:83-87
Carlsson, Eric; Där borta-därhemma 63:81-84
Carlsson, Eric; En jordafärd från Norrlunda 85:71-73
Carlsson, Eric; Orgeln, ett sjuttioårsminne 61:68-69
Carlsson, Eric; Till minnet av far och mor 67:82-83
Carlsson, Linnea; Från Ordenshus till syfabrik 93:53-55
Carlsson, Sven-Olof; Minnen från insjön Tiken 61:61- 62
Cesar, Lisbeth, m.fl. Kungabesöket september 1975 11: 23-32
Colleen, Jan-Olof; Mårdslycke Camping 11: 22
Cronqvist, Theodor; Christoffer Isak Heurlin 81:127-136
Danielsson, Ture& Paulsson, Ingegerd; Berättelser från förr om torpen på Stenforsgatan 11: 115-121
Danielsson, Ture; Torpare och bönder i Tingsås 91:66-74
Elg, Kerstin; Mötesplats Kupan- en lönsam kretsloppsidé 05:125-129
Elg, Stephan, Frysföreningen lägger ner efter mer än 40 iskalla år 01:12-13
Elg, Stephan; Från rullstensås till travbana 05:7-10
Elg, Stephan; Musikkåren övade marscher i skogen 07:81-83
Elg, Stephan; Riksväg 29, ett omdiskuterat vägprojekt 03: 12-14
Elg, Stephan; Sveriges bästa kammarmusikförening och världens bästa publik 09:9-12 Bornholm, Birgitta & Lind, Agneta B.; Tingsrydgruppen jubilerar 25 år 09:13-15
Elofsson, Hilda; Johan Stjärna – en barmhärtighetens samarit 67:84-85
Englander, Bergljot; Tradition och sägen kring Tingsryd 59:42-49
Englander, Bo & Aldén, Lars; När blixten slog ner i Tingsås kyrka m.fl. minnesbilder 11: 8-9
Englander, Thekla; Minnen och sägner om stenar i Tingsryd 69:55
Englander, Ture; En emigrants tankar 71:92
Englander, Ture; Minnen från en resa mellan Tingsryd och San Francisko 1888 71:87-92
Engnell, Elsa; Emigrationen från Tingsås socken initialskedet 1850-1881 89:48-73
Engnell, Elsa; Jag ett Iremålabarn 03:56-64
Engnell, Elsa; Stutarna (dikt) 07:43
Erdtman, John; Barndomsminnen från torpet Ulfsholm, Toralycke 93:43-52
Erdtman, John; Två släktgrenar Erdtman i Tingsryd 91:61-63
Ericsson, Anders; Förälskad i kräftor 99:26-30
Eriksson, Monica; "Hyllamålaren" - en Tingsrydsprofil 85:51-57
Eriksson, Monica; En sann sägen om en sten / stenen i kyrkparken/ 97;23-24
Eriksson, Monika; Bjarne – en globetrotter 11: 85-86
Eriksson, Monika; Eric i Korpalycke. 99:6
Eriksson, Monika; Föremål berättar /hattar/ 05:144
Eriksson, Monika; Förteckning öfver hjon intagna på fattiggården i Mårdslätt 1885 11: 36
Eriksson, Monika; In memoriam (Arnold Johansson) 09:4-5
Eriksson, Monika; In memoriam (Bo Englander) 11: 7
Eriksson, Monika; Kyrkohistoriska arkivet i Lund – kan det vara kul? 99:49-55
Eriksson, Monika; Minnet av Wiwi 03:42-45
Eriksson, Monika; Tingsås hembygdsförening åren 1993-94 i 95 --- 1999-00 i 01
Eriksson, Monika; Trafikproblem? 11: 14-15
Falkbrink, Karl-Elof; Dagböcker 07: 54-62
Fors, Gärd och Bertil; Gjuteriets nya verksamhet 11: 12-13
Fransson, Anton Julius; När sillatåget gick genom Tingsryd 65:55-59
Fransson, Anton Julius; Stutarna 97:62-63
Fransson, Anton Julius; Tingsryds marknad under oxåldern 61:57-60
Fransson, Bengt & Andersson, Lizzie; "Det är sanningen"; ("Kalle på Stenfors") 09: 108-109
Fransson, Carl; "Smör-Stinan" och "Zakrisa-Hannan" 75:42-43
Fransson, Carl; Barndomsminnen 73:51-54
Fransson, Carl; Från skjutshållningens dagar 75:43-46
Fransson, Carl; Minnen från min skolväg 71:61-65
Fransson, Carl; Tingsryds torg vid 1900-talets början 75:35-37
Fransson, Carl; Äldre människor i sekelskiftets Tingsryd 73:45-50
Fransson, Kjell, Loppisbutiken som ger 40.000 kr i netto på ett år..(Lions) 09:6-8
Fransson, Kjell, Tingsryds vattenförsörjning . Från borrade brunnar till markfiltrering 03: 7-11
Fransson, Kjell; Vägverkets nya rastplats vid Kungastenarna 01:9-12
Franzén, Karl; Mitt liv 97:53-55
Friberg, Nanny & Carlsson, Brita; N. Fribergs recept på lingonmos, kringlor och bröd 11: 50-52
Friberg, Nanny; Gamla märken och talesätt om väderleken 95:8-10
Friberg, Nanny; Lekar, ramsor och lekar 93:39-42
Friberg, Nanny; Lokala namn på djur och växter 03:36-37
Friberg, Nanny; Mina tidiga år 03:30-36
Friberg, Nanny; Några glimtar från förfädernas liv 63:70-72
Friberg, Nanny; Ordspråk och talesätt 03:37-40
Friberg, Nanny; Rim och ramsor /med teckn.av skolbarn/ 91:41-48
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden 09:22-25
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om barnbörd mm... 01:87-89
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om majsjungning 05:23-26
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om mat... 07:129-135
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om sjukdomar... 99:31-35
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om varsel, tecken .. 97:20-22
Gabrielsson, John; Tingsås Bondeförbundsavdelning / Det var på prosten Mozarts tid 05:27-29
Gustafsson, Albin; Stjärnan 89:74
Gustafsson, Carin m.fl; Kungabesöket september 1975 11: 23-32
Gustafsson, Judit; Skolminnen från Tingsryd 73:55-59
Gustafsson, Magnus; Inifrån stugan hördes musik 99:66-70
Gustafsson, Sven; Byordning och byastämmor i Tingsås 69:19-22
Gustavsson, Conny; Carolina Westman, född Cronwall 09:101-105
Hammerskog, Kristina; Torparesonen startade med två tomma händer... 05: 130-134
Holgersson, Dagny; Fredsbön 87:154
Holm, Katarina, Bännstrand, Lennart, Wickenberg, Björn, Lumparminnen 11: 56-66
Holmberg, Bengt; Ultralätt flyg – en epok i Tingsryds historia 01:46-54
Hultgren, Eric; Barndomsskolan 71:83-84
Hultgren, Eric; Dialektord från Tingsåsbygden 69:66-68, 71:93-95, 73:67-68, 75:40
Hultgren, Eric; Djurminnen från Tingsryd 73:99-100
Hultgren, Eric; Hälsning till hembygden 65:4
Hultgren, Eric; Kort besök i min barndoms Tingsryd 67:79-81
Hultgren, Eric; Lyckor 69:51-52
Hultgren, Eric; Min hembygd 73:6-7
Hultgren, Eric; Några skolminnen från Skyttemåla 69:63-65
Hultgren, Eric; Öde men levande grund 63:4-5
Härlin, Rolf; Lions loppis flyttar 11: 10-11
Ihr, Leif; Meridianen går genom Tingsryd 07:96
Ingolf, George; Gabriel Mård – ett soldatöde /rättsfall/ 65:37-44
Ingolf, George; Indelta ryttare i Tingsås 65:6-13
Ingolf, George; Indelta soldater i Tingsås 63:7-30
Ingolf, George; Iremåla, en gårdsbeskrivning 67:5-25
Ingolf, George; Soldatrotar, rusthåll och bönder i Tingsås under 1600-talets senare del 61:14-20
Ingolf, John; Tingsås JUF 95:18-94
Jansson, Roland,; Om skola och idrott i Tingsryd /50-talet och början av 60-talet/ 99:78-82
Joabsson, Lisbeth; Apoteket i Tingsryd 97:89-97
Johansson, Albert; "Björke-Peter" 65:51-54
Johansson, Albert; Två Tingsrydsgestalter /Varlinga-Katarina o Måns Johan Andersson/ 83:57-59
Johansson, Amanda; Barndomsminnen från Midingsbygden 63:63-69
Johansson, Arnold & Brita Carlsson; Grötfest i hembygdsgården (från kassettband) 11: 122-124
Johansson, Arnold; "Kol-Josef" 63:85-89
Johansson, Arnold; "Pelle" – ett bygdeoriginal 61:75
Johansson, Arnold; 70 år i kulturens tjänst /föreläsningsfören./ 83:61-62
Johansson, Arnold; Albin Gustavsson, Bonde, arbetare, diktare 89:74
Johansson, Arnold; Algot Södring in memoriam 79:4
Johansson, Arnold; Birgitta Bååth-Grape 93:31
Johansson, Arnold; Bygdekrönika i årg 1975-2003
Johansson, Arnold; Bygdens siste indelte soldat /Lundell. C.A./ 61:63-67
Johansson, Arnold; Den torra sommaren 1959 61:76
Johansson, Arnold; En färgstark Tingsrydshantverkare 73:60-63
Johansson, Arnold; Eric Bojs – In memoriam 93:135
Johansson, Arnold; Ett soldatminne /innehåller även en teckning o en dikt/ 81:145-147
Johansson, Arnold; Eugén Rismark- In memoriam 93:134
Johansson, Arnold; Frans Asp – skämtare och mångfrestare 69:80-84
Johansson, Arnold; Frida Johansson i Kroksjömåla 03:71-74
Johansson, Arnold; Författaren Gustaf Lyckow 89:37-42
Johansson, Arnold; Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
Johansson, Arnold; George Ingolf – in memoriam 69:4
Johansson, Arnold; Glömda järnvägsobjekt i tingsryd 77:40-51
Johansson, Arnold; Gustaf Sahlberg, in memoriam 83:4
Johansson, Arnold; Hembygdsåret 1990 i Tingsås 91:168-175
Johansson, Arnold; Intressant "Väckfera" i Tingsryd 59:59-60
Johansson, Arnold; Johan Wilhelm Nilsson – Tingsås psalmförfattare 69:69-79
Johansson, Arnold; Josef Gustafsson, in memoriam 63:94
Johansson, Arnold; Karl Iver Benoni Bännstrand, en intervju 1987 01:83-85
Johansson, Arnold; Kurorten – en traditionsrik anläggning; Tingsr. 1:a utställning 1927 85:23-39
Johansson, Arnold; Lite kyrkohistoria från Tingsås 79:77-83
Johansson, Arnold; Marknadshistoria i Tingsryd 93:114-125
Johansson, Arnold; Midingsbygdens mästare 67:86-90
Johansson, Arnold; Minnessten på pestkyrkogården i Yttre Källehult 59:55-58
Johansson, Arnold; Möte med en 100-åring 59:35-41
Johansson, Arnold; Nanny Friberg - In memoriam 95:153
Johansson, Arnold; Några blad ur arbetsförmedlingens historia 81:106-126
Johansson, Arnold; Några udda föreningar i Tingsryd 91:53-60
Johansson, Arnold; Per Gunnar Vejde. In memoriam 67:4
Johansson, Arnold; Per Wickenberg - tecknare och hembygdsvårdare 91:25-39
Johansson, Arnold; Poesibok från seklets början /ägare Agda Cedergren/ 91:49-52
Johansson, Arnold; Resa i västerled 1965 67:91-95
Johansson, Arnold; Sjöfarten på sjön Tiken 75:104-109
Johansson, Arnold; Stenfors i dag 59:33-34
Johansson, Arnold; Stenfors i sägen och verklighet 75:110-134
Johansson, Arnold; Stor kulturinsats i Tingsryd 91:40-48
Johansson, Arnold; Svenskamerikanarnas hyllning till hembygden 61:61-62
Johansson, Arnold; Tage Johansson – in memoriam 75:4
Johansson, Arnold; Tattare, luffare och gårdfarihandlare 97:42-45
Johansson, Arnold; Tegelbruket på Älganäs 61:10-11
Johansson, Arnold; Tingsryd under 50 år 95:70-76
Johansson, Arnold; Tingsryds 50-årsjubileum firat med utställning 71:96-98 Johansson, Arnold; Tingsryds föreläsningsförening 85 år 97:59-61
Johansson, Arnold; Tingsryds bryggeri- en avslutad epok 85:40-50
Johansson, Arnold; Tingsryds köping 40 år 61:50-53
Johansson, Arnold; Tingsryds skytteförening 70 år 73:72-90
Johansson, Arnold; Tingsrydsemigrant berättar /Carl Tingquist/ 81:150-151
Johansson, Arnold; Tingsrydshistorier 97:46-52
Johansson, Arnold; Tingsrydsminnen från 30-40-tal, intervju med Leif Ihr 03:75-
Johansson, Arnold; Tingsås fattigvårdsstadga 1847 63:42-46 Johansson, Arnold; Tingsryds vänortsförbindelser i norden och USA 69:85-89
Johansson, Arnold; Tingsås hembygdsförening 50 år 93:153-159
Johansson, Arnold; Tingsås kyrkstallar 61:21-30
Johansson, Arnold; Tingsåspojken somn blev bildhuggare 63:6
Johansson, Arnold; Tingsås-Tingsryd, kort presentation av köpingen och bygden 59:6-14
Johansson, Arnold; Tjärdalar i Tingsryd 63:50-51
Johansson, Arnold; Torp och backstugor i Tingsås: Samtl årg. 75-01
Johansson, Arnold; Torpare, backstsittare och inhysefolk 75:60-70
Johansson, Arnold; Unik stiftelse i Tingsryd 79:86-89
Johansson, Arnold; Unik Tingsrydsgåva till Amerikainstitutet 85:78-79
Johansson, Arnold; Vällingklockor i Tingsryd 73:29-32
Johansson, Arnold; Vänortsbesök i USA 1972 73:80
Johansson, Bo "Bo i Knällsberg"; En gammal bondes väderminnen 11: 37
Johansson, Bo; Knällsbergs kvarn och såg 09:40-52
Johansson, Britt; Dokument i timmerväggen 07:34-40
Johansson, Britt; Ett vägprojekt vid sekelskiftet - Linnerydsvägen 09:125-137
Johansson, Britt; Minnen från Bagganäs 97:56-58
Johansson, Ewy; Besök av föreningen UFO-Sverige 09:66-68
Johansson, Jenny; Vår på Dalen 91:105
Johansson, Judit; Myren därhemma/dikt/ 75:57
Johansson, Judit; Myren i Betet / bl.a. utvinning av torv / 77:52-57
Johansson, Rune; Humleodling i Tingsås på 40-talet 05:72-74
Johansson, Sven & Liefvendal-Muller, Ulla; Finnbastun i Djuramåla 95:50-53
Johansson, Sven; 50 år medTingsryds hemvärn 99:72-77
Johansson, Sven; Dansbanan Lovet 01:92-93
Johansson, Sven; Skyttet i Tingsås 01:62-69
Johansson, Tage; Bebyggare på Älganäs 61:7-10
Johansson, Tage; Sjukvården i Tingsryd under 1800-talets senare del 69:23-28
Johansson, Åke Lennart; Lite "axplock" av situationer i min aktiva tid i TAIF 97:76-77
Jonasson, Gunnar; En resumé av Tingsryds AIF:s idrottsöden i över 70 år 97:65-75
Jonsson, Bo; Socialdemokraterna i Tingsås socken, 100 år 07:106-125
Jönsson, C.W. ; Tal hållit vid firandet av Tingsryd som köping 01:39-40
Jönsson, Carl; "Nabbafriarn" 61:73-74
Jönsson, Jönd (pseud) – se Persson, Gustav
Karlsson Halls, Alvar; Tre generationer gjutare 11: 38-49
Karlsson, August & Svensson Sture ; En 95-åring berättar om sin långa levnad 11: 87-91
Karlsson, Egon & Nilsson, Arne; Pinnamyrs Torvströfabrik och Sågverk, Ö.Källehult 07:136-140
Karlsson, Egon; Gamla minnen från Björnalycke 09:110-124
Karlsson, Egon; Ragnar Ballovarre och väg 29 - ett krigsöde 05:93-102
Karlsson, Fabian; Forntida minnen öster om Ygden 63:86-90
Karlsson, Solveig,; Korpalycke 1:6, Härmansro 01:74-79
Karlsson, Verner; Hemsk olyckshändelse å Växjö-Tingsryds jernväg 93:56-61
Karlsson, Verner; Järnvägsplaner i Tingsryd skrinlades 85:87-92
Klingberg, Stig; Reliefskulpturer i sjödränkt ek 79:90-96
Landervik, Ivar; Ett år i Tingsås hembygdsförening 59:72-73
Landervik, Ivar; Kyrkolivet i Tingsås församling 1958 59:74-78 Landervik, Ivar; Kyrklig översikt 1959/60 i årg 61 – 1963/64 i årg 1965
Landervik, Ivar; Kyrkorglar i Tingsås 71:33-41
Larsson, Gunnar; Stenforsugnen 1804 81:41-52
Larsson, Lars-Olof; Gårdarna i Tingsås under medeltid och äldre Vasatid 65:14-28
Larsson, Lars-Olof; Strider och rannsakningar kring en gammal riksgräns 67:26-44
Leakim (sign. Vbl); Vad sig i Tingsryd under det gångna året tilldragit haver (1923) 07:17-20
Lennartsson, Lennart; "Torgmiljön" för ett halvsekel sedan 67:73-78
Lennartsson, Lennart; Centralgatan 83:44-50
Lennartsson, Lennart; En dikt om Tingsryd 91:64
Lennartsson, Lennart; En kyrkogårdsvandring 97:5-11, 99:14-19 Lennartsson, Lennart; Ernst Samuelsson- några minnen 03:82-84
Lennartsson, Lennart; Hantverk och hantverkare i Tingsryd 99:7-13
Lennartsson, Lennart; Inledn till "En dikt" 91:64
Lennartsson, Lennart; Järnvägsgatan 91:5-10
Lennartsson, Lennart; Marknadsminnen från 1910 och 1920-talet 95:12-15
Lennartsson, Lennart; Minnen av stumfilmsepoken 95:5-7
Lennartsson, Lennart; Minnesbilder av en kulturpersonlighet 97:12-17
Lennartsson, Lennart; Människor jag mött /A. Pettersson, T. Larsson, J.A. Karlsson/ 85:58-64
Lennartsson, Lennart; Som dansmusiker i Tingsryd omkring 1930 01:70-72
Lennartsson, Lennart; Storgatan 87:16-25, 89:5-16
Lennartsson, Lennart; Tingsryd 93:5-8
Lennartsson; Lennart; Skolminnen från Tingsryd 81:36-40
Liefvendal-Muller, Ulla & Johansson, Sven; Finnbastun i Djuramåla 95:50-53
Lind, Agneta B. & Bornholm, Birgitta; Tingsrydgruppen jubilerar 25 år 09:13-15
Lind, Agneta B.; "Välkommen till Hästriket"- en idétävling 05:11-14
Lindahl, Albert; Ett kärleksbrev 05:45-46
Lindahl, Karl; Hyllningar till sjön Tiken 97:18-19, 99:20-21, 01:41-42
Lindahl, Karl; Röster som tystnat 87:26-47
Lindahl, Karl; Röster som tystnat, toner som dött 87:26-27
Lindahl, Karl; Sjön Tiken 95:16-17
Lindahl, Karl; Skräckfyllda minuter på sjön Tiken 89:45-47
Lindahl, Karl; Tonen från himlen 85:80-86
Lindahl, Karl; Väktaren på Gratislund 65:45-50
Lindberg, Helga; Ett dystert 300-årsminne / rättsfall – ett mord i Ulfsmåla / 67:61-64
Lindeberg: Johan A; Ett farväl till mitt skogstorp 91:105
Linder, Kjell; Skomakarlärling 1944 07:63-69
Lindgren, Nils; Förord till utgivna tal 1861 / planerad kyrka i Mid.rote/ 99:43-48
Lundé, Jan-Olof & Richard Persson; Korpen Tingsryd, pigg 45-åring 11: 94-101
Lyckow, Gustaf; Skaldestöcke 59:71
Lönn, Carl; Tingsryds musikkår genom tiderna 71:42-54
Magnusson, Algot; En berättelse om det dagsverkstorp 63:73-75
Mattsson, Hanna; Tingsryd 91:64-65
Mozart, Carl-Gustaf; En fredspredikan i Tingsås kyrka 65:69-73
Muller, Adriaan; Allt började med med Gustav Wasa! /guldletning – lagändring?/ 01:16-17
Nilsson, Arne & Karlsson, Egon; Pinnamyrs Torvströfabrik och Sågverk, Ö.Källehult 07:136-140
Nilsson, Bodil; En gård i Tingsryds socken /Yttre Källehult/ 89:17-31
Nilsson, Hulda; Bröddistributionen i Tingsryd vid 1900-talets början 65:65-66
Nilsson, Ingeborg; Barndomsminnen från Gäddeviksås vid sekelskiftet 1900 69:60-62
Nilsson, Ivan m.fl; Kungabesöket september 1975 11: 23-32
Nilsson, Ivar A.; Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
Nilsson, Ivar A.; Stenfors 95:128-132
Nilsson, John & Billman, Hans; Börjes och bondekulturen 07:21-33
Nilsson, John & Södring, Kony; Falu rödfärg 09:26-30
Nisse på Tegelbruket – se Pettersson, Nils J; Orra-Johan 11: 102-106 Fransson, Bengt & Carlsson, Brita; Berättelsen om Rasmus, Kai Ove Rasmussen 1910-72 11: 110-113
Nolin, C.O.; Några blad ur Tingsås sockens historia 1837-1920 63:31-40 Nolin, Maj-Brit; Mina minnen av Ernst Samuelsson 03: 84-86
Nolin, Maj-Brit & Bergström Carlsson, Sonja; Gustafsborg 05:37-44
Nolin, Maj-Brit; Sara och jag och Hembygdsföreningen (In memoriam, Sara Södring) 11: 4-6
Nordli, Katarina; Tingsryds vinfabrik 89:32-36
Olin, Karl; Brukspatron på Stenfors utvandrade till Sydamerika 1737 83:37-43
Olofsson, Inge, Sjön Ygden /dikt/ 03:41
Olofsson, Inge; Det gamla stenröset (dikt) 07:41
Olofsson, Inge; Träden i våra hjärtan 05:60-61
Olsson, Sven; Hus nr 103 på Södra Storgata, mitt föräldrahem 11: 69-75
Olsson, Sven; Hus nr 97 och 99 på Södra Storgatan 07:46-53
Olsson, Sven; Husraden vid Södra Storgatan i Tingsryd (hus nr 101) 09:94-100
Oskarsson, Gertrud; Livet på Ljusadal /förord; Hans Billman/ 83:70-73
Paulsson, Agne; Nybyggda hus i Tingsryd 11: 16-18
Paulsson, Ingegerd & Danielsson, Ture; Berättelser från förr om torpen på Stenforsgatan 11: 115-121
Paulsson, Ingegerd; Hammarplast Ab – en industriinventering i Tingsryd 11: 129-137
Paulsson, Rolf, Sälen i Tiken och andra minnen 03:46-55
Paulsson, Rolf; Eld och brand. Brandkårshistoria 99:83-85
Paulsson, Rolf; Minnen av bränder och andra räddningsuppdrag 01:55-61
Persson, Gustav (pseud. Jöns Jönsson); Visa om utställningen på Kurorten 1927 85:38-39
Petersson, Karl-Henning; Tingsryds naturvårdsförening 73:69-72
Petersson, Sven; John Bondesson – vandrare i tiden 93:112-113
Petersson, Verner; Orkanen Gudrun 07:4-6
Pettersson, Bror; Tingsrydsortens mejeriförening, en svunnen epok 89:75-79
Pettersson, Gösta & Södring, Kony; Minnen från 40-60-talet 09:85-93
Pettersson, Henning; Lokalredaktör i Tingsryd för 40 år sedan 69:57-59
Pettersson, Henning; Tingsryd på det glada 20-talet 63:76-78
Pettersson, Nils J. (Nisse på Tegelbruket) ; Orra-Johan 11: 102-106
Pleijel, Hilding; Ett högtidstal. / Om Mozart vid kyrkoherdeinstall 1975/ 77:37-39
Pleijel, Stig; Tingsås kyrkas renovering år 1982 83:74-78
Pleijel, Stig; Via Brevik har vi kommit - kanske en bit släkthistoria 03:97-100
Rehn, Henning; Vid Tingsryds kvarn 65:5
Renard, Giordano; Tjugo lyckliga år med Stenfors 99:22-25
Richard Persson & Lundé, Jan-Olof; Korpen Tingsryd, pigg 45-åring 11: 94-101
Rismark, Eugen; Bondetåget 1914 75:5-30
Rismark, Eugen; Gästgivaregårdar och landsvägstrafik under 1800-talet 77:5-36
Rismark, Eugén; Handelsbodar i Tingsryd 87:5-15
Rismark, Eugen; Kvarnarna i Tingsås 79:5-28
Rismark, Eugen; Litet järnvägshistoria för Sydöstsverige 73:18-28
Rismark, Eugen; Långasjömåla – gård i gränsbygd 79:61-76
Rismark, Eugén; Meteornedslaget i Tingsryd 1912 75:31-34
Rismark, Eugen; Midingsbygden 83:5-36
Rismark, Eugen; Mina första år i Öjasjömåla skola 69:42-50
Rismark, Eugen; Något om kolonisationen i Tingsryd / bl.a. landsvägarna / 81:55-57 Rismark, Eugen; Något om kolonisationen i Tingsås 81:53-68
Rismark, Eugén; Något om postens historiska utveckling med... 71:4-18
Rismark, Eugen; När de första gränsstenarna mot Danmark restes / bl.a om vägarna 85:11-12
Rismark, Eugen; När vi gick och läste 67:65-72
Rismark, Eugen; Skolväsendet i Tingsryd under 100 år 81:5-35
Rismark, Eugen; Tankar kring en landsväg 73:8-18
Rismark-Johansson, Birgitta; En skogsplantering med efterspel 95:57-59
Roubert, Sten-Sture; Axplock ur tingsryds folkskolas historia 71:55-58
Roubert, Sten-Sture; En skola försvinner 71:59-60
Rydberg, Bertil Janne Lennart; Tal vid jubileumsfest på Lunnabacken 1976 07: 92-95
Rydberg-Petersson, Sylvia; Den stora fredsresan 87:152-153
Rydberg-Pettersson, Sylvia; Farfar 85:65-70
Rydén, Majken; Föremål berättar /tvättredskap/ 01:91
Samuelsson, Elin; Ett litet kåseri om Tingsryds gamla marknad 69:53-54
Samuelsson, Ernst; Dikter 03:89-96
Samuelsson, Ernst; Hedvig i Ryet eller varulfven som biktbarn 71:77-78
Samuelsson, Ernst; Själaskredet i tingsryd eller de öfverjordiska kräftfängarne 71:74-76
Samuelsson, Ernst; Två dikter 01:86
Samuelsson, Ernst; Ytterligare fyra pecoral 73:33-41
Sandell, Svea; Minnen från Öjasjömåla skola 95:142
Sandell, Svea; Minnen 85:77
Sandell, Svea; Människor vid en väg 95:60-64
Sandell, Svea; Människoöden i Tingsryd 85:74-76
Sandström, Gösta; Mästerflygaren 01:43-45
Sanfridsson, Anders; "Ebbalyckeängen" – ett naturprojekt vid Dackeskolan 95:65-68
Stjernspets, Åke; Vårmorgon 61:4-5
Stjärna, Emma; Sjökällan (dikt) 07:70-71
Strand, Mikael; Fakta om hus i Tingsryd, ritade av arkitekt Jan Löfqvist 11: 78-84
Svensgård, Jenny; Man tager vad man haver (byggnadskultur) 09:31-37
Svensgård, Jenny; Föremål berättar / hackar i köket/ 99:87
Svensson Sture & Karlsson, August ; En 95-åring berättar om sin långa levnad 11: 87-91
Svensson, C.J.; Folkminnen från Tingsryd 73:81-97, 75:81-97
Svensson, Edvin; En sågkvarns historia 61:41-49
Svensson, Edvin; Kungabesöket i Ttingsryd 59:51-54
Svensson, Sture; Föremål berättar (Väckfera) 09:152
Svensson, Sture; Föremål berättar /skäror/ 03:133
Svensson, Sture; Kulturstig vid Stenfors 97:87-88
Svensson, Sture; Tingsås Lantmannaförening - ett hundraårsminne 05:30-36
Svensson, Sven-Erik; Det gamla mjölkbordet vid vägen (dikt) 09:38
Svensson, Sven-Erik; En afton vid Tiken 09:39
Svensson, Sven-Erik; Erland Ingolf 03:65-70
Svensson, Sven-Erik; Ny i Tingsryd på 60-talet 05:87-92
Svensson,Sture; Gångna tiders socialvård – en tidsbild från 1800-talet 11: 33-35
Svärd, Ilse; 30 år på sjukstugan i Tingsryd 05:105-124
Söderholm, Set; Allan berättar 01:22-23
Södring, Kony & Nilsson, John; Falu rödfärg 09:26-30
Södring, Kony & Pettersson, Gösta; Minnen från 40-60-talet 09:85-93
Södring, Kony; Föremål berättar (fotväxel, motorcykel) 07:150
Södring, Kony; Göran Nilsson - hans motormuseum och något om Karatorpsvagnen 07:97-105
Södring, Sara; Foto i Tingsryd 03: 101-114
Tarstad, Henning: En säregen boksamling i Tingsryd 73:64-66
Thordsson, Ingrid; Kvinnofrukostar i Söderportskyrkan 03: 11-12
Thordsson, Ingrid; Tingsryds Baptistförsamling - en pigg 80+are 09:18-19
Tobiasson, Lars-Erik, Så har hösten kommit itll Gäddeviksås 01:20-22
Tobiasson, LarsErik; Han kallades Lustige Karlsson 09:53-65
Waldemar, Mona; Brödbaket 95:45-49
Waldemar, Mona; Där tiden står stilla / minnen från ett bondehem/ 99:36-37
Waldemar, Mona; En midsommarafton. Gårdarna vid Mien 97:64
Waldemar, Mona; I äppelträdets morgon 95:69
Waldemar, Mona; Min vän Nanny 03:15-29
Waldemar, Mona; Smultronstenar (dikt) 07:42
Waldemar, Mona; Sommarens lekar 93:35-38
Waldemar, Mona; Till minne av Nanny Friberg 95:154
Waldemar, Mona; Träd i Tingsryds tätort 05: 47-59
Waldemar, Mona; Vid Miens strand. Höstens tavla 99:71
Waldemar, Mona; Vintergränser, Vid Stenens fot /två dikter/ 01:26-27
Vejde, P.G.; Om Elsemåla i äldre tider 63:59
Vejde, P.G; Älganäs 61:6
Vejde, P.G; Stenfors. Några anteckningar om ett gammalt sydsmåländskt järnbruk 59:19-32
Werdenfels, Åke; En ämbetsberättelse 1830 (bl.a utsäde o skördeutfall s 59) 67:45-60
Werdenfels, Åke; Folkminnen från Tingsryd 73:81
Werdenfels, Åke; Kring byakistan /om byastämma/ 71:19-32
Werdenfels, Åke; Mårdslycke 69:5-11
Werdenfels, Åke; Stenfors 65:29-36 Wickenberg, Per; Byggnadsstilar i Tingsås 63:47-49
Wickenberg, Björn, Bännstrand, Lennart, Holm, Katarina, Lumparminnen 11: 56-66
Wickenberg, Per; /dikt och teckning/ 81:145-146
Wickenberg, Per; /historier/ - se Lz Wickenberg; Johansson Arnold... 91:25-39
Wickenberg, Per; /Teckningar/ tonsatt/ se Johansson A? 91:25-39
Wickenberg, Per; "Båhnastedten" 71:79-80
Wickenberg, Per; Bonstetten – en vrakspillra (jfr "Båhnstedten" i 1971 års bok) 11: 53-55
Wickenberg, Per; Calle Grön 83:54-56
Wickenberg, Per; Gubben Flinks förmälning 73:42-44
Wickenberg, Per; Johan på Näset – den siste dagsverkstorparen 61:70-72
Wickenberg, Per; Kitte-Massa-Calles" tjäderjakt 89:43-44
Wickenberg, Per; Klockarens Jösse 65:60-64 Wickenberg, Per; Krönika från tingsryd anno 1888 61:31-40
Wickenberg, Per; Midings rote 59:63-68
Wickenberg, Per; Något om posten i Tingsryd /Del i aartikel Av A. Johansson/ 91:28-29
Wickenberg, Per; Skrangelin 87:147-148
Wickenberg, Per; Till hembygden 59:4
Wickenberg, Per; Tingsmåla i sägen och verklighet 59:60-62
Wickenberg, Per; Torpbebyggelse i Tingsås under 1800-talet 69:12-18
Wickenberg, Per; Älganäs - hemmanet som försvann 61:12-13
Wieslander, Frans; Mordbranden i Kvarnamåla /rättsfall/ 63:52-58
Wieslander, Henning; En dikt om Tingsryd 61:53-56, 01:36-39
Wieslander, Henning; Hågkomster nedtecknade 1969 93:10-30
Wirdenäs, Arne; Erinran 59:50
Wirdenäs, Arne; Meditation på rastplats i Värend 73:4
Wirdenäs, Arne; Minnen från Skyttemåla 75:38-39
Wirdenäs, Arne; Minnen från Ygden 83:51
Wirdenäs, Arne; Några erinringar från Skyttemåla skola 05:62-64
Wirdenäs, Arne; Skolväg-55 71:85-86
Wirdenäs, Arne; Återkomst till Skyttemåla 81:148-149
Öhman, Swen-Erik: Tvekampen mellan "Jätten" Edman och Olof Hedlund 87:112