Tingsås Hembygdsgård

Hembygdsgården byggdes i mitten av 1860-talet. Ladugården låg norr om mangårdsbyggnaden och här fanns säkert ett flertal uthus. Magasinet, som finns på tomten, har tillhört Carl Englander och flyttats hit när Hogenskildsgatan byggdes.
De första ägarna till gården var Gustaf Petrusson och hans hustru Maria Johansdotter. De båda är på ett foto ovanför orgeln i salen.
De nya ägarna var Agust och Elvira Gustavsson.
1932 sålde de gården till sonen Olov vilken gifte sig med Elvira som kallades Vera. Olov och hans far och mor finns också på foto i salen.
Efter Olovs bortgång såldes gården till kommunen 1961.
När hembygdsföreningen p.g.a. bryggeriets utbyggnad blev husvill fick vi låna tak i denna gård. Långt senare fick vi huset i gåva av kommunen.