Bli medlem

Årsavgiften i Tingsås Hembygdsförening är 100 kronor för  medlem.

Vill Du bli medlem kan Du betala in på

bankgiro 218-7649

Skriv namn och adress på talongen gärna e-mail adress också.

Du kan också kontakta Brita eller Monika i styrelsen.

Det är Brita i randig tröja.