Bli medlem

Medlemsavgiften i Tingsås Hembygdsförening är 150 kronor per person och år.

Vill Du bli medlem kan Du betala in på

bankgiro 218-7649

Skriv namn, adress på talongen och e-mail adress om du har en.

Du kan också kontakta Brita  i styrelsen.

Det är Brita i randig tröja.