Torsdagen den 29 juli mellan 18:00 och 20:00 finns det guider vid fastigheterna Järnvägsgatan 3,7,9 och V. Parkgatan 3 i Tingsryd. 
Kom och lysna till husens historia.

Undrar Du över något så ring någon i styrelsen:

Anders  070 373 01 91
Janne  070 648 92 73
Majken  073 027 07 33
Per-Olof 070 551 91 86  

Brita 070 620 95 07
Lillemor 0477-107 64
Monika 0477-106 98
Lars 072 23 00 827

Jan-Olof  070 626 48 45
Lisbeth  0477-312 81
Tommy 070 580 23 40

Hjärtligt välkomna till Tingsås Hembygdsförening önskar vi i styrelsen.