Eftersom pandemin fortsätter med sina restrektioner så är inga aktiviteter inplanerade under året.

Sker det någon form av förändring så kommer det att presenteras här.

Undrar Du över något så ring någon i styrelsen:

Anders  070 373 01 91
Janne  070 648 92 73
Majken  073 027 07 33
Per-Olof 070 551 91 86  

Brita 070 620 95 07
Lillemor 0477-107 64
Monika 0477-106 98
Lars 072 23 00 827

Jan-Olof  070 626 48 45
Lisbeth  0477-312 81
Tommy 070 580 23 40

Hjärtligt välkomna till Tingsås Hembygdsförening önskar vi i styrelsen.